Serridslevgaard

 

Første gang, Serridslevgaard blev nævnt, var i 1424.

Serridslevgaard var ejet af Maribo Kloster fra 1424 til 1536.

Gårdens stamdata gennem tiden

Serridslevgaard

Serridslevgaard
Serridslevgårdvej 25
8700 Horsens
Hovedfløjen er opført 1777, sidefløje omkring 1750, hovedbygningen udvidet 1937
Ja.Adgang til park
Midtjylland - Horsens
-
-
471 ha 
 - ager 319 
 - eng 2 
 - skov 48 
 - andet 30 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Dorthe Nissen
Stilling, s. 204, SGS 2011, Roussell, bd. 15, s. 124
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk