Rygaard

 

Rygaard indgik mellem 1675 og 1694 i det stamhus, som Peder Pedersen Lerche oprettede for sønnen Vincens Lerche.

Mellem 1793 og 1916 indgik gården i stamhuset Moltkenborg.

Rygaard har været ejet af nogle af landets mest betydningsfulde adelsslægter, og bl.a. slægten Urne har sat sit præg på herregården.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Rygaard

Rygård
Rygårdsvej 28
5874 Hesselager
Opført 1500-1525. Tilføjelser omkring 1550 og 1590
Ingen offentlig adgang
Syddanmark - Fyn og øer - Nyborg
-
377 ha 
 - ager 239 
 - skov 133 
 - andet 5 
landbrugsdrift/skovbrug
Sameje med Glorup Gods
Jacob Arild Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz
Stilling, s. 275
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk