Rolsøgaard

 

Rolsøgaard eksisterede allerede i 1328, hvor den blev nævnt i dokumenter fra striden mellem Christoffer den anden og de holstenske grever.

Rolsøgaard blev tidligere kaldt Rolsegaard.

Den nuværende Rolsøgård udgør et imponerende anlæg, der er smukt beliggende i det kuperede terræn.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rolsøgaard

Rolsøgård
Rolsøgårdvej 26
8420 Knebel
Trefløjet bindingsværksanlæg opført ca. 1695, ny grundmuret hovedfløj opført 1880, sidefløjene gennemgribende restaureret 1955-65
Ingen oplysninger
Midtjylland - Syddjurs
-
122 ha 
 - ager 105 
 - skov 14 
 - park/have 3 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Niels-Ole Jensen
SGS 2011, Roussell, bd. 14, s. 307-308
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk