Ovegaard

 

Ovegaard tilhørte oprindeligt Viborg Bispestol.

Gården var mellem 1600 og 1637 ejet af den rige danske adelsmand Frands Lykke.

Der vides ikke meget om den oprindelige hovedbygning udover, at den var i bindingsværk og af middelmådig karakter.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1911.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Ovegaard

Ouegård
Ouegaardvej 1
9560 Hadsund
Hovedbygningen er opført 1911
Ingen oplysninger
Nordjylland - Mariagerfjord
-
-
409 ha 
 - ager 90 
 - eng 31 
 - skov 128 
 - andet 10 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Henrik Neergaard-Petersen
SGS 2011, Roussell, bd. 11, s. 152
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk