Nøragergaard

 

Nøragergaard tilhørte biskoppen i Viborg, indtil den efter Reformationen i 1536 blev krongods.

Nøragergaard blev i 1807 udstykket, men gården blev atter samlet i 1816. 

Hovedbygningen brændte i 2005, hvorefter den nye hovedbygning, som stod færdig i 2011, blev opført.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Nøragergaard

Nøragergaard
Solhøjvej 7
9610 Nørager
Hovedbygningen og sidefløje opført ca. 1614, hovedbygningen nedrevet 1822, sidefløjen nu hovedbygning
Ingen oplysninger
Nordjylland - Rebild
-

-
-
Carsten Palvig
Estvad Petersen, s. 44, FBB, ois.dk, Roussell, bd. 11, s. 386
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk