Nielstrup

 

Nielstrup har eksisteret siden middelalderen.

Fra 1814 til 1924 var Nielstrup en forpagtergård under grevskabet Hardenberg-Reventlow. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Nielstrup (Lolland)

Nielstrup
Nielstrupvej 21
4990 Sakskøbing
Hovedbygningen er opført 1856
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
283 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Nielstrup er en del af Krenkerup Gods, der også omfatter hovedgårdene Christiansdal, Krenkerup, Rosenlund og Sæbyholm og har et samlet areal på 3700 ha. Nielstrup er en del af Krenkerup Gods, der også omfatter hovedgårdene Christiansdal, Krenkerup og Rosenlund, der har et samlet areal på 3700 ha.
R.G. Reventlow-Grinling, P. Reventlow-Grinling
SGS 2011, Roussell, bd. 6, s. 186
Den selvejende institution Nielstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk