Nielstrup

 

Nielstrup er ikke en af landets mest prangende herregårde, men den har en lang og broget historie bag sig.

Det gamle Nielstrup, der blev afbrændt under Grevefejden (1534-1536), lå oprindeligt 300-400 meter øst for den nuværende gård.

Fra 1781-1920 hørte Nielstrup under baroniet Lehn, der havde hovedsæde på Hvidkilde. Gården hørte derefter under Hvidkilde Gods indtil 1972.

Den nuværende gård er opført omkring 1820 og ligner en større bondegård mere end en klassisk herregård.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Nielstrup (Fyn)

Nielstrup
Nielstrupvej 25
5762 Vester Skeringe
Opført omkring 1820
Kan ses fra vej gennem avlsgården
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
-
142 ha 
 - ager 127 
 - sø 15 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Thomas greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
SGS 2011, Stilling, s. 324
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk