Knudseje

 

Herregården blev oprettet i sidste halvdel af 1600-tallet.

Knudseje har været ejet af Otte Skeel, der oprettede stamhuset Birkelse.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Knudseje

Knudseje
Knudsejevej 4
9352 Dybvad
Hovedbygningens syd- og østfløj opført 1710 efter brand, hovedbygningen ombygget og sidefløj fornyet ca. 1800
Ingen oplysninger
Nordjylland - Frederikshavn
-
58 ha 
 - ager 40 
 - eng 11 
 - skov 7 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Leif Stiholt
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 110
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk