Klingstrup

 

Det gamle gods er i dag delt i Klingstrup hovedgård og Ny Klingstrup, der ligger få hundrede meter fra hinanden ved Vejtrup Å.

Klingstrup tilhørte i over 160 år slægten Valkendorff.

Gårdens stamdata gennem tiden

Klingstrup

Klingstrup
Klingstrupvej 11A
5881 Skårup Fyn
Hovedbygningen er opført 1853
Kan kun ses udefra
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
-
237.2 ha 
 - ager 137.7 
 - skov 99.5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jørgen Schiøttz-Christensen
SGS 2011, visitdenmark.dk, Roussell, bd. 8, s. 52-54
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk