Høstemark

Høstemarks historie er tæt knyttet til den nærliggende herregård, Egensekloster.

Hans Jacob Arnold Branth købte i 1842 Høstemark og her påbegyndte han det arbejde med kvægavl, som skulle resultere i den såkaldte "Elkær-stamme", der var en særdeles højtydende malkerace.

I 1908, hvor ejendomsspekulanter foretog en større udstykning af Høstemarks jorder, blev der oprettet en ny (og større) aflæggergård: Ny Høstemark.

Den tidligere herregård kaldtes herefter Gammel Høstemark, og hovedbygningen blev herefter ombygget og delvist nedrevet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Høstemark

Ny Høstemark
Hjortevej 3
9280 Storvorde
Stuehuset er opført 1984
Ingen oplysninger
Nordjylland - Aalborg
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Aage V. Jensen Naturfond
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk