Hvidkilde

Hvidkilde gods har i størstedelen af gårdens historie været ejet af blot to familier; Rønnow og Lehn.

I midten af 1700-tallet gik ejeren fallit, og gården var i en kort periode ejet af Kronen.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hvidkilde

Hvidkilde
Fåborgvej 260
5700 Svendborg
Opført 1742, senest restaureret 1997
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
85 ha
2010 ha 
 - ager 392 
 - sø 14 
 - forpagtet 57 
 - skov 1482 
 - park og sø 85 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Hvidkilde Ladegård omfatter 339 ha ager
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
SGS 2011, Stilling, s. 262
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk