Hvanstrup

 

Ifølge Pontoppidans Danske Atlas fra 1768 opstod Hvanstrup ved en sammenlægning af fire bøndergårde.

Tre af Hvanstrups fæstere blev i 1700-tallet landsforvist på grund af deres pietistiske overbevisning. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hvanstrup

Hvanstrup
Hornumvej 95
9640 Farsø
Hovedbygningen er opført ca. 1840, sidefløje hhv. 1885 og 1908
Ingen oplysninger
Nordjylland - Nordjylland
-
-
200 ha 
 - ager 125 
 - eng 28 
 - skov 29 
 - andet 18 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Torsten Wetche
SGS 2011, Roussell, bd. 11, s. 364
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk