Hjermitslevgaard

 

Hjermitslevgaard var en herregård allerede i middelalderen.

Hjermitslevgaard var en del af stamhuset Birkelse i mere end 200 år.

Den markante vestfløj er opført i slutningen af 1500-tallet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hjermitslevgaard

Hjermitslevgaard
Lærkevej 21
9700 Brønderslev
Hovedbygningens østfløj er opført 1883
Ingen oplysninger
Nordjylland - Brønderslev
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Søren Zibrandt von Dosenrode-Lynge
Estvad Petersen, s. 32, FBB, ois.dk, Roussell, bd. 10, s. 342
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk