Clausholm

 

I 1718 købte Frederik IV (1671 - 1730) Clausholm efter få år tidligere at have giftet sig til venstre hånd med ejerens datter Anne Sophie Reventlow.

Enkedroning Anne Sophie Reventlow boede på Clausholm 1730-1743.

Clausholm blev i 1810 en del af et fideikommis sammen med Schildenseje og Sophie-Amaliegård, der i 1925 overgik til fri ejendom.

Clausholms nuværende hovedbygning blev opført af Conrad Reventlow i 1690'erne og er blandt de bedst bevarede herregårdsanlæg fra ældre enevælde.

Conrad Reventlows anlæg erstattede Clausholms tidligere hovedbygning, der var bygget i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Clausholm

Clausholm
Clausholmvej 308
8370 Hadsted
Hovedbygningen er opført 1693-1699, sydfløjene 1722-23
Ja.Offentlig adgang til park og slot fra maj-september
Midtjylland - Favrskov
-
255 ha
870 ha 
 - skov 200 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Under Clausholm hører også gårdene Schildenseje og Sophie-Amaliegård m.fl. 424 ha er bortforpagtet
Kim A Berner
SGS 2011, Stilling, s. 103
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk