Havløkkegaard

 

Havløkkegaard hed tidligere Havreløkkegaard.

I 1714 blev Havløkkegaard indlemmet i grevskabet Knuthenborg.

Den nuværende hovedbygning er opført i 1871.

Mens terrænet nord og vest for Havløkkegaard er fladt, ligger gården ved en mindre dalsænkning mod øst, hvori et middelalderligt voldsted endnu er synligt.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Havløkkegaard

Havløkkegaard
Reersnæs Kirkevej 346
4941 Bandholm
Stuehuset er opført 1870
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
-
149 ha 
 - ager 125 
 - eng 24 
landbrugsdrift/skovbrug
Havløkkegård er en del af Knuthenborg Gods
Adam Christoffer Knuth
SGS 2011, FBB
Finn Brasen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk