Brobygaard

 

Brobyværk - en af Danmarks mest berømte våbenfabrikker i 1600-tallet - lå på Brobygaard.

I 1783 blev gårdene Brobygaard, Ølstedgaard, Arreskov og Gelskov forenet i grevskabet Muckadell.

Trods en brand i 1921 og flere omfattende restaureringer er hovedbygningen fra 1673 bevaret i 2013.

Ifølge den Rantzauske tavle fra ca. 1590, der findes på Krengerup og fremstiller Rantzauernes stamtræ, bestod Brobygaard oprindelig af et hvidkalket bindingsværkshus med kælder og to smalle tilbygninger i bindingsværk omkranset af grave. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brobygaard

Brobygård Herregård
Karlsbjergvej 39
5672 Broby
Hovedbygningen er opført 1673, ændringer 1769 og omkring 1900
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
260 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
Brobygård er en del af Muckadell Gods, der også omfatter hovedgårdene Arreskov og Gelskov og har et samlet areal på 1682 ha
Arreskov Gods A/S, Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, Jacob baron Schaffalitzky de Muckadell
SGS 2011, Stilling, s. 303
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk