Berritsgaard 

 

Renæssanceherregården Berritsgaard - eller Berritzgaard - kendes tilbage fra 1300-tallet.

I mange år var Berritsgaard centrum for store godsbesiddelser og kunstsamlinger, men fra 1804 til 1970 lå gården ubeboet hen. I 1942-43 blev Berritsgaard udlejet til krigsministeriet som kaserne. Senere blev den beslaglagt af besættelsesmagten.

Berritsgaards hovedbygning er bygget i nederlandsk inspireret renæssancestil med nederlandsk inspiration, hvilket er typisk for slutningen af 1500-tallet.

Voldgrave har tidligere omgivet både hovedbygning og avlsgård, men kun rester heraf findes i 2013.

I 1970 blev Berritsgaard atter beboet, da lensbaron Fredrik Rosenørn-Lehn flyttede ind i hovedbygningen.

Berritsgaard er opført på et delvist bevaret og fortidsmindefredet voldsted. 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Berritsgaard

Berritzgaard
Kogangen 8
4990 Sakskøbing
Hovedbygningen er opført 1586, avlsbygninger opført 1789-1844
Ingen offentlig adgang
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
340 ha 
 - ager 224 
 - skov 93 
 - andet 23 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Berritzgaard har pasningsaftale med Oreby Gods.
Fredrik Rosenørn-Lehn
SGS 2011, Stilling, s. 422
Fredrik Rosenørn-Lehn
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk