Brændegaard

Brændegaard blev oprettet som herregård i 1588.

Brændegaard har med en enkelt afbrydelse altid hørt under den nærliggende herregård Brahetrolleborg.

Gårdens stamdata gennem tiden

Brændegaard

Brændegaard
Brændegårdsvej 15A
5600 Faaborg
Stuehuset er opført 1870
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-

landbrugsdrift/skovbrug
Brændegaard hører under Brahetrolleborg
Catharina Reventlow-Mourier
FBB, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk