Agerupgaard

 

Agerupgaard kendes tilbage fra 1397, hvor stedet var ejet af Laurids Nielsen af Tostrup.

I 1688 var Agerup en landsby med seks fæstegårde, to huse med jord og fem jordløse huse. 

I de første beskrivelser af Agerupgaard fra omkring 1400 fremstilles gården som en mindre adelig sædegård placeret i en landsby. Det vil sige, at ejeren af Agerup boede på gården og havde sin husholdning her. I århundrede forsvandt sædegården, men Agerupgaard genopstod som selvstændig gård i årtierne efter svenskerkrigene, da ejendommen blev udlagt som enestegård under nabogodset Nielstrup.

Agerupgaard har fastholdt en isoleret placering i landskabet og kun mindre indgreb som anlæggelsen af motorvejen mod nordøst har i nyere tid grebet ind i det intakte kulturmiljø omkring Agerupgaard. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Agerupgaard

Agerup
Agerupvej 14
4990 Sakskøbing
Hovedbygningen er opført 1900
Kan ikke ses fra vejen
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
405.5 ha 
 - ager 324 
 - eng 2 
 - skov 35 
 - forpagtet 30 
 - andet 14.5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Otto Frederik Juel Reventlow
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk