Halsted Kloster

 

Halsted Kloster var i 201 år hovedsæde i baroniet Juellinge. 

Halsted Kloster har tilhørt slægten Krag-Juel-Vind-Frijs siden 1721.

Den nuværende hovedbygning fra 1847-49 er opført i gotisk stil med kamtakket frontspids. Hovedbygningen indgår som den vestlige fløj i et trefløjet anlæg med Halsted Kirke mod nord og den tidligere hovedfløj fra slutningen af 1500-tallet mod syd.

Den tidligere hovedfløj mod syd, også kaldet Dronning Sophies hus, stod færdig 1591 og fremstår i dag i grove træk som ombygningen i 1740'erne med afvalmede gavle og taksfast placerede vinduer.

Til Halsted Kloster hører en parklignende have på ca. 13 tdr. land i barokstil. 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Halsted Kloster

Halsted Kloster
Ullerslevvej 42
4900 Nakskov
Opført 1589-91, vestfløj opført 1847-49
Ja.Offentlig adgang til parken april-september
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
313 ha
2347 ha 
 - ager 1105 
 - skov 1170 
 - andet 72 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
Under godset hører bl.a. også hovedgården Skelstofte
Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs
SGS 2011, Stilling, s. 433
Finn Brasen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk